Latvijas adrešu datubaze

Daudzēni

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Daudzēni, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447