Latvijas adrešu datubaze

Dārznieki 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dārznieki 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447