Latvijas adrešu datubaze

Dārziņi

Garkalnes novads


Dārziņi, Garkalnes novads, LV-2137