Latvijas adrešu datubaze

Dārzāji 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dārzāji 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447