Latvijas adrešu datubaze

Dārza iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 26, 28, 28A, 28B