Latvijas adrešu datubaze

Dālderi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Dālderi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447