Latvijas adrešu datubaze

Dainu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10B, 11, 11A, 12, 12B, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23