Latvijas adrešu datubaze

Ciņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ciņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447