Latvijas adrešu datubaze

Ciemiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ciemiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447