Latvijas adrešu datubaze

Čiekuri

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Čiekuri, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447