Latvijas adrešu datubaze

Ceriņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ceriņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447