Latvijas adrešu datubaze

Ceriņi

Garkalnes novads


Ceriņi, Garkalnes novads, LV-2137