Latvijas adrešu datubaze

Cerības

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Cerības, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447