Latvijas adrešu datubaze

Ceļmalas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ceļmalas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447