Latvijas adrešu datubaze

Ceļmalas 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ceļmalas 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447