Latvijas adrešu datubaze

Čakstiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Čakstiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447