Latvijas adrešu datubaze

Burtnieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Burtnieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447