Latvijas adrešu datubaze

Bulvāri

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Bulvāri, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447