Latvijas adrešu datubaze

Brūveri

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Brūveri, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447