Latvijas adrešu datubaze

Brīvuļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Brīvuļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447