Latvijas adrešu datubaze

Briedīši

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Briedīši, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447