Latvijas adrešu datubaze

Blūzmaņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Blūzmaņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447