Latvijas adrešu datubaze

Blāzmas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Blāzmas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447