Latvijas adrešu datubaze

Birztalas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Birztalas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447