Latvijas adrešu datubaze

Birznieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Birznieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447