Latvijas adrešu datubaze

Bērzaine

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Bērzaine, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447