Latvijas adrešu datubaze

Bandinieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Bandinieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447