Latvijas adrešu datubaze

Baltiņu veikals

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Baltiņu veikals, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447