Latvijas adrešu datubaze

Baltiņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Baltiņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447