Latvijas adrešu datubaze

Baloži

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Baloži, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447