Latvijas adrešu datubaze

Bajāri

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Bajāri, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447