Latvijas adrešu datubaze

Auziņas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Auziņas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447