Latvijas adrešu datubaze

Auziņas 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Auziņas 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447