Latvijas adrešu datubaze

Austrumi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Austrumi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447