Latvijas adrešu datubaze

Ausekļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ausekļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447