Latvijas adrešu datubaze

Atskaņas

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Atskaņas, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447