Latvijas adrešu datubaze

Asteres

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Asteres, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447