Latvijas adrešu datubaze

Asaru iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 3, 4, 5, 6