Latvijas adrešu datubaze

Ārmaļi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ārmaļi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447