Latvijas adrešu datubaze

Arāji

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Arāji, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447