Latvijas adrešu datubaze

Amatnieki 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Amatnieki 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447