Latvijas adrešu datubaze

Alsungas novads


Mājas/Objekti

Ābeļnieki
Acenieki
Aizupji
Aizvēji
Akmeņkalni
Akotiņi
Alejas
Andiņi
Antiņi
Anuži
Apakšstacija
Apšenieki
Āpši
Arāji
Ašlieknes
Asni
Ausekļi
Avenāji
Avoti
Avotiņi
Balgāļi
Bāliņi
Baltiņi
Bāriņi
Bedrenieki
Bērzāji
Bērzi
Bērzkalni
Bērzlejas
Bērznieki
Birzkalni
Birzmaļi
Birznieki
Birztalas
Bites Pūcenes
Blintene
Boniņi
Bruģāti
Brūni
Būcmaņi
Bukstiņi
Bulduri
Bumbieri
Būriņi
Burtnieki
Ceiņi
Ceļarāji
Ceļmaļi
Ceļnieki
Ceriņi
Cērpi
Ciekauži
Ciemiņi
Dadži
Dāliņi
Dambenieki
Darbnīcas
Dārziņi
Dārznieki
Dauģi
Deksnieki
Dienvidstacija 1
Dienvidstacija 2
Dienvidstacija 3
Dienvidstacija 4
Dienvidstacija 5
Dienvidstacija
Dīķenieki
Dilles
Dižarāji
Dižgāļi
Dižpriedes
Dreimaņi
Druvas
Dumbri
Dūņas
Dunduri
Dupati
Dzelzceļa māja
Dzeņi
Dzērves
Dzilnas
Dzirnieki
Eglenieki
Eglītes
Eņķi 2
Ezergaļi
Ezerkrasti
Ezerkukšas
Ezermaļi
Gāčas
Galbāliņi
Galiņi
Gaņģīši
Gaujas
Gobas
Graudiņi
Grāveri
Griķi
Grīnberģi
Gudiņi
Gulbji
Indrāni
Irbes
Jāņkalni
Jaunalmāle
Jaunā māja
Jaungaiļi
Jaunkliņģi
Jaunkundziņi
Jaunoliņi
Jaunsalmarāji
Jaunšķiļi
Jaunsniķeri
Jaunstrīķi
Kaijas
Kaktiņi
Kalnakāpenieki
Kalnarāji
Kalngāčas
Kalngravas
Kalni
Kalniņi
Kalnpidilti
Kalnrauši
Kalnreģi
Kalnziedlejas
Kaltnieki
Kānes
Kannenieki
Kāpenieki
Kapteiņi
Kārkliņi
Kaudzītes
Kauliņi
Kažoki
Ķirškalni
Ķīši
Klajumnieki
Kļaviņas
Kļavkalni
Klinģi
Kliņģi 1
Kliņģi
Klūģi
Klungstoviči
Kolkasragi
Krastiņi
Krustiņi
Kukšas
Kulbergi
Kulbuļi
Kulpji
Kunduri
Kundziņi
Kurši
Laidi
Lamenieki
Lankarāji
Lapškalni
Laukarāji
Laukgaļi
Lazdas
Lejarāji
Lēploči
Līdumnieki
Lienoti
Liepiņmājas
Liepkalni 2
Liepkalni
Liezoni
Lipšņi
Līvnieki
Lopbarības cehs
Lūki
Lūžņi
Mālderi
Mālkalni
Mazkliņģi
Mazreģi
Mazzariņi
Meņģlejas
Mētras
Mežlīči
Mežrozes
Mežsargi
Mežvidi
Miķeļi
Milsteri
Nagliņas
Neļķes
Novadnieki
Oliņi
Oši
Oškalni
Ozoli
Ozolkalni
Padubji
Palāči
Palejas
Pamātras
Panti
Parki
Paulīnes
Pavasari
Pidilti
Piebūves
Pīkšas
Pīlādži
Pilarāji
Pinnes
Pļavsargi
Pleči
Pledi
Pliederi
Poriņi
Priedes
Priedītes
Priedulāji
Priežlejas
Pūcenes
Pūcītes
Pūkas
Puķītes
Pūkrīvgares
Pūpoli
Pūri
Putkules
Raibuļas
Raikstiņi
Raiņi
Rasa
Ratenieki
Raudupes
Rauši
Rāvas
Rāviņas
Reģi
Reģu Jaunarāji
Reiveri
Remeri
Rīti
Rītiņi
Robežnieki
Rotkaļi
Rozītes
Rudumi
Rudzīši
Rūķi
Rungas
Rungi
Ruņģi
Salenieki
Salmarāji
Salnāji
Sapāli
Sātiņi
Sātnieki
Sedliņi
Silarāji
Silenieki
Skaidrāji
Skaparkalni
Šķēpeles
Šķiļi
Šķītuži
Skrīsti
Skudras
Skudriņas
Skujas
Skujnieki
Slokas
Slūzes
Šmāliņi
Spaļi
Sprostiņi
Spuļģi
Staras
Stari
Stenderi
Steras
Stīgas
Stirnas 1
Stirnas 2
Stirnas zāģētava
Stobri
STP-7125
STP-7153
Strādnieki
Straumes
Strauti
Strazdi
Strazdiņi
Strēļi
Strēlnieki
Strenceles
Strīķi
Sūniņi
Suži
Svelmes
Sviķi
Tauriņi
Tiltiņi
Tomiņi
Transformators TP 7252
Truši
Tuči
Tūtiņas
Ulmi
Upmalas
Ūsiņi
Ustupji
Vanagi
Varkaļi
Veckalēji
Vecsniķeri
Vecsumatas
Vecvagari
Vētras
Vēži
Vidarāji
Videnieki
Viesturi
Viesuļi
Vilplūči
Vīnkalni
Vizuļi
Zāģeri
Zaļkalni
Zaļmeži
Zaļumi
Zariņi
Zeijas
Zelmeņi
Zemgaļi
Zemturi
Zemzari
Žibji
Ziediņi
Ziedkalni
Ziedlejas 4
Ziedlejas 6
Ziedlejas 7
Ziemeļi
Zilupes
Zirnīši
Zitiņi
Zvaguļi
Zvaigznes
Zvejas