Latvijas adrešu datubaze

Alpi

Garkalnes novads


Alpi, Garkalnes novads, LV-2137