Latvijas adrešu datubaze

Alkšņu iela

Ikšķile


Mājas numuri

1, 2, 4