Latvijas adrešu datubaze

Akmeņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Akmeņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447