Latvijas adrešu datubaze

Aizpurvi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Aizpurvi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447