Latvijas adrešu datubaze

Ābolnieki

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ābolnieki, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447