Latvijas adrešu datubaze

Ābolnieki 1

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ābolnieki 1, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447