Latvijas adrešu datubaze

Āboliņi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Āboliņi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447