Latvijas adrešu datubaze

Ābeļziedi

Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads


Ābeļziedi, Pilskalnes pagasts, Ilūkstes novads, LV-5447